รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการสำรวจข้อมูลทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๖๐

Release Date : 12-09-2017 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการสำรวจข้อมูลทหารกองประจำการ ผลัด  ๒/๖๐

พลเรือตรี ภรเดช  คะชา รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการสำรวจข้อมูลทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๖๐ เพื่อนำข้อมูลไปขึ้นทะเบียนการมีงานทำในอนาคตโดยเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาบรรยายเกี่ยวกับการทำแบบสำรวจข้อมูลทหารกองประจำการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลให้กับนายจ้างและบริษัทต่างๆ ที่ต้องการแรงงานและให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการกำหนดแนวทางในการฝึกอบรม ณ อาคารฝึกรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการสำรวจข้อมูลทหารกองประจำการ ผลัด  ๒/๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง