รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

Release Date : 11-09-2017 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

พลเรือตรี ภรเดช  คะชา รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ พลเรือตรี พีระพล  ธีรกุล  กรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ พร้อมคณะ ประชุมหารือ และเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีโครงการฝึกอบรมให้ทหารกองประจำการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายสุวิท  ชูจินดา อาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมอาวุโส บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลมาบตาพุต  อำเภอมาบตาพุต  จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง