รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๒๕๖๐

Release Date : 11-09-2017 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๒๕๖๐

พลเรือตรี ภรเดช คะชา รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๒๕๖๐ โดยมี นาวาโท สุเมธ  ละม่อม เลขานุการฝ่ายจัดฝึกอบรม คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ กล่าวรายงาน เรือโท ดำรัส จันทร์สอน  บรรยายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งฝึกที่ฐานทัพเรือสัตหีบ และเรือเอก ธงชัย  โพธิศิริ บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ซึ่งฝึกที่กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ  พันจ่าเอก พรชัย  จันทีนอก  หัวหน้างานสงเคราะห์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี บรรยายเกี่ยวกับสิทธิของทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการหรือผ่านศึก นายอนุรัตน์  สารบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษากิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บรรยายหลักสูตรนิวไดร์เวอร์ พร้อมทั้งคัดเลือกทหารกองประจำการที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรต่างๆ ก่อนปลดประจำการ ณ อาคารฝึกรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑กันยายน ๒๕๖๐

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง