ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี

Release Date : 11-09-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐