รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Release Date : 08-09-2017 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พลเรือตรี ภรเดช  คะชา  รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีหม่อมหลวง ลักษณาวดี  อัสดินทร ผู้แทนกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คุณฤกษ์ชัย  วิจิตรเศรษฐกุล ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์  พรหมดำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง นายอำนวย  วงศ์อุดมมงคล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี   และนาวาเอก สมเกียรติ  ทรงสวัสดิ์  รองผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ  ร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ การควบคุมรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี การบำรุงรักษารถยนต์ และหลักสูตรนิวไดร์เวอร์ (การขับรถขนส่งระบบโลจิสติกส์สากล) โดยมี นาวาโท สุเมธ  ละม่อม เลขานุการฝ่ายจัดฝึกอบรม คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ  กล่าวรายงาน ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๐

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง