ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรับการเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย

Release Date : 06-09-2017 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรับการเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก Domingo Gomez-Pamo ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย ที่เข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่รับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐