ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ครั้งที่ ๑

Release Date : 08-03-2013 13:04:27
ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ครั้งที่ ๑

พลเรือเอก อภิชาย ฟุ้งลัดดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ นันอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมี อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมงาน ฯ  สำหรับอาชีพอิสระที่เปิดอบรม ได้แก่ การทำกระเป๋าหนังใส่นามบัตร การสกรีนเสื้อ การทำกล่องอเนกประสงค์ การเพ้นท์เก้าอี้ การทำกระเป๋าหนังใส่โทรศัพท์ การทำผ้าเช็ดหน้าดอกกุหลาบ การทำกระเป๋าพวงกุญแจ การเพ้นท์เสื้อสีชอล์ก และ ศิลปะ DECUPAPEGE การทำคุ๊กกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ การทำปุ๋ยชีวภาพ และงานสาธิตติดตั้งจานดาวเทียม เป็นต้น