ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมการเตรียมการประกวดแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ

Release Date : 17-07-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมการเตรียมการประกวดแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมการเตรียมการประกวดแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษซึ่งจะจัดในงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมการเตรียมการประกวดแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง