รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Release Date : 14-07-2017 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 พลเรือตรี ภรเดช  คาชา  รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ  สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง