ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 14-07-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐

พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๓ ทุน เป็นทุนเรียนดี ๒๙ ทุน และทุนสนับสนุนการศึกษา ๗๔ ทุน ณ สโมสรคีตนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง