พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Release Date : 14-07-2017 00:00:00
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จ่าตรีใหม่กรมสารวัตรทหารเรือ เข้ารับเกียรติบัตรจาก พระราชปัญญารังษี เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหารในโครงการปฎิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นาวาเอก จักรชัย  น้อยหัวหาด ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ และผู้บังคับบัญชากรมสารวัตรทหารเรือ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง