ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

Release Date : 14-07-2017 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Kenichiro Kinoshia ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำตัว พันเอก Makoto Tominaga ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คนใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐