ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมคณะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ

Release Date : 13-07-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมคณะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ

พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมคณะ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสตรวจติดตามความคืบหน้า การจัดสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐