เสนาธิการทหารเรือ/ เสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสนับสนุนการรับตรวจประเมินจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรป

Release Date : 11-07-2017 00:00:00
 เสนาธิการทหารเรือ/ เสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสนับสนุนการรับตรวจประเมินจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรป

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ/ เสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสนับสนุนการรับตรวจประเมินจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรป เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ๓ พื้นที่พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐​