รองผู้บัญชาการทหารเรือร่วมประชุมประจำปีของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Release Date : 03-07-2017 14:02:03
รองผู้บัญชาการทหารเรือร่วมประชุมประจำปีของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุมประจำปี ๒๕๖๐ ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในหัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ ๑๒ สู่อนาคตประเทศไทย” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐