ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

Release Date : 28-06-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม มีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐