ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติกับคณะที่จะเดินทางไปเยือนกองทัพเรือเกาหลีใต้

Release Date : 16-06-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติกับคณะที่จะเดินทางไปเยือนกองทัพเรือเกาหลีใต้

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติกับคณะที่จะเดินทางไปเยือนกองทัพเรือเกาหลีใต้ เพื่อเข้าร่วมประชุมการฝึกผสมสงครามทุ่นระเบิดนานาชาติ (MNMIWEX) ตามหนังสือเชิญจากกองทัพเรือเกาหลีใต้ ณ ห้องผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติกับคณะที่จะเดินทางไปเยือนกองทัพเรือเกาหลีใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง