เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะเยี่ยมชมการทำงานคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่่งชาติและสำรวจพื้นที่ติดตั้งเรือผลักดันน้ำของสำนักการระบายน้ำ

Release Date : 16-06-2017 00:00:00
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะเยี่ยมชมการทำงานคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่่งชาติและสำรวจพื้นที่ติดตั้งเรือผลักดันน้ำของสำนักการระบายน้ำ

พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการทำงานคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่่งชาติและสำรวจพื้นที่ติดตั้งเรือผลักดันน้ำของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (สสนก.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะเยี่ยมชมการทำงานคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่่งชาติและสำรวจพื้นที่ติดตั้งเรือผลักดันน้ำของสำนักการระบายน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง