ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือป็นประธานเปิดการทดสอบภาษาอังกฤษของนายทหารสัญญาบัตรระดับนาวาเอก (พิเศษ) และนาวาเอกประจำสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

Release Date : 16-06-2017 15:25:15
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือป็นประธานเปิดการทดสอบภาษาอังกฤษของนายทหารสัญญาบัตรระดับนาวาเอก (พิเศษ) และนาวาเอกประจำสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

พลเรือตรี เทิดเกียรติ อ่อนเมือง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นผู้แทน ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธานเปิดการทดสอบภาษาอังกฤษของนายทหารสัญญาบัตรระดับนาวาเอก (พิเศษ) และนาวาเอกประจำสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ณ ห้องอบรม RTN ERP สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือป็นประธานเปิดการทดสอบภาษาอังกฤษของนายทหารสัญญาบัตรระดับนาวาเอก (พิเศษ) และนาวาเอกประจำสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง