เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

Release Date : 16-06-2017 14:31:40
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับโครงสร้าง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐