ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายและใบกำกับเครื่องหมายแสดงความสามารถทหารสารวัตร

Release Date : 16-06-2017 13:06:05
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายและใบกำกับเครื่องหมายแสดงความสามารถทหารสารวัตร

นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายและใบกำกับเครื่องหมายแสดงความสามารถทหารสารวัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเบื้องสูงเฉพาะเหล่าทหารสารวัตร จำนวน ๘๕ นาย และผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๒ นาย ณ สโมสรสัญญาบัตร กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายและใบกำกับเครื่องหมายแสดงความสามารถทหารสารวัตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง