รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าทหารสารวัตรรุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๔

Release Date : 16-06-2017 12:59:49
รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าทหารสารวัตรรุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๔

นาวาเอก ณรงค์ หาญพล รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าทหารสารวัตรรุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๔ มอบประกาศนียบัตรและประดับปลอกแขน ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าทหารสารวัตรรุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง