รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือหลวงถลาง

Release Date : 12-06-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือหลวงถลาง

พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือหลวงถลาง ในการเตรียมความพร้อมของเรือหลวงถลางเพื่อเป็นเรือประธานในพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ โดยมี พลเรือโท นฤดม  แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี เชษฐา  ใจเปี่ยม  ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ให้การรับรองบนเรือหลวงถลาง ณ ท่าเทียบเรือกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐