ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล

Release Date : 09-06-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล

พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล ซึ่งการประกอบพิธีเททองหล่อดังกล่าว เสมือนการหล่อหลอมกำลังพลของกองทัพเรือให้เป็นเนื้อเดียวกัน และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงหล่อพระวินุยงค์เจริญการช่าง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบพระพุทธรูปจำลองให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ นำไปประดิษฐาน และมอบเหรียญให้แก่กำลังพลกองทัพเรือทุกนาย  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐