ผู้บัญชาการทหารเรือ/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

Release Date : 07-06-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทั้งนี้เพื่อรับทราบความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เยี่ยมชมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ชุมชนวัดมะลิ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการลอกคูคลอง เก็บขยะ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันกรณีฝนตกหนัก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐