เสนาธิการทหารเรือรับการเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตไทย

Release Date : 21-04-2017 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือรับการเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตไทย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาย พิชยพันธุ์  ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๔ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐​