กรมการขนส่งทหารเรือ กวดขันวินัยการจราจร ติดตั้งป้ายจราจรในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ

Release Date : 20-04-2017 00:00:00
กรมการขนส่งทหารเรือ กวดขันวินัยการจราจร ติดตั้งป้ายจราจรในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ

กรมการขนส่งทหารเรือ กวดขันวินัยจราจร ติดตั้งป้ายชี้ทาง ป้ายบังคับและป้ายเตือนการเดินรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลและชุมชนแบบบูรณาการของกองทัพเรือ ณ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมการขนส่งทหารเรือ กวดขันวินัยการจราจร ติดตั้งป้ายจราจรในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง