เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับการต้อนรับจาก รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

Release Date : 20-04-2017 00:00:00
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับการต้อนรับจาก รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับการต้อนรับจาก นาวาเอก ทวี ทองประยูร รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและรับทราบความก้าวหน้างานจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิง สนับสนุนโครงการปรับปรุงเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง ชุดเรือหลวงบางระจัน ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับการต้อนรับจาก รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง