ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

Release Date : 20-04-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง