ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

Release Date : 20-04-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เข้าเยี่ยมคำนับ พลตำรวจตรี อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐