นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์

Release Date : 05-04-2017 15:00:00
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปประชุมคณะกรรมการนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เยี่ยมชมพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ระหว่าง กองทัพเรือ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการบินพลเรือน โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารระดับ สูงของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ อาคารที่พักผู้โดยสารหมายเลข ๒ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา การท่า อากาศยานอู่ตะเภา กองทัพเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐