นโบบายกองทัพเรือ ประจำปี งป.60

Release Date : 08-11-2015 00:00:00

นโบบายกองทัพเรือ ประจำปี งป.60

 

1.นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560

2.การขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่อนาคต

3.โครงการอนาคตกองทัพเรือ

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง