เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต

Release Date : 16-05-2016 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต ณ บริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหารเรือฟริเกต คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้แทน บริษัท DSME ร่วมพิธี ซึ่งพิธีวางกระดูกงูเรือในครั้งนี้ได้มีการผสมผสานระหว่างการตัดเค้กข้าวให้ขาดออกจากกันซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวเกาหลี กับการเจิมเรือ ผูกผ้าสี และคล้องพวงมาลัย ตามธรรมเนียมของไทย จากนั้นเสนาธิการทหารเรือได้กดปุ่มสวิทช์ไฟฟ้าประสานกระดูกงูเรือ