ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงเรือ ล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง(ลทฝ.) ชุดเรือหลวงบางระจัน

Release Date : 28-03-2016 22:36:20
ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงเรือ ล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง(ลทฝ.) ชุดเรือหลวงบางระจัน

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง(ลทฝ.) ชุดเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จำนวน ๒ ลำ ร่วมกับ Mr.Robert Johnson Director Of Above Water Systems,Tahles UK Ltd. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙