ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
พลเรือโท สุธีพงศ์  แก้วทับ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

พลเรือโท สุธีพงศ์ แก้วทับ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

พลเรือโท สุธีพงศ์ แก้วทับ รองเสนาธิการทหารเรือ และประธานอนุกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐