ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ  เป็นประธานจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกำลังพล กรมสรรพาวุธทหารเรือ

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกำลังพล กรมสรรพาวุธทหารเรือ

พลเรือโท อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยจักรยาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกำลังพล กรมสรรพาวุธทหารเรือ ครั้งที่ ๑ ณ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ