เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์

พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ อุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐