เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๐ ปี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๐ ปี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๐ ปี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ณ กองบัญชาการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ