พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน

 • พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน

 • รองเสนาธิการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา                  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย       รุ่นที่ ๙๗

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                รุ่นที่ ๒๐

                               โรงเรียนนายเรือ                     รุ่นที่ ๗๗

                               หลักสูตรนายทหารสื่อสาร          โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                               หลักสูตรต้นปืน                      กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน        สถาบันวิชาการทหารเรือขั้นสูง

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ       

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือ ต.๑๔

                               ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเหมือง

                               นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

                               ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

                               ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงมาดริด

                               เสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

                               รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

                               เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

                               รองปลัดบัญชีทหารเรือ

                               ปลัดบัญชีทหารเรือ