พลเรือโท วสันต์ บุญเนือง

 • พลเรือโท วสันต์ บุญเนือง

 • รองเสนาธิการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา                

                                โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                          รุ่นที่ ๑๘

                               โรงเรียนนายเรือ                              รุ่นที่ ๗๕

                               หลักสูตรนายทหารสื่อสาร          โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                               หลักสูตรDigital Message Terminal       กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรต้นปืน                               กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน        สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

                               หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร       กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

                                        

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว

                               ผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัฐ

                               รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

                               ผู้อำนวยการกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

                               ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองเรือภาคที่๓ กองเรือยุทธการ

                               เสนาธิการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่๓

                               รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษา

                               รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

                               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

                               ผู้บัญชาการฐานทัพพังงา ทัพเรือภาคที่๓

                               รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑

                               ที่ปรึกษากองทัพเรือ