พลเรือโท สมหมาย วงษ์จันทร์

 • พลเรือโท สมหมาย วงษ์จันทร์

 • รองเสนาธิการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา                  โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                รุ่นที่ ๑๘

                               หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน

                               โรงเรียนนายเรือ                     รุ่นที่ ๗๕

                               หลักสูตรต้นหนและนายทหารศูนย์ยุทธการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารสื่อสาร           โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                               หลักสูตรการปราบเรือดำน้ำ        กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               OJT Surface Training Pacific-Pacific    เรือUSS.KIRK

                               หลักสูตรการหลบหลีกเรือ          ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

                               โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน     สถาบันวิชาการทหารเรือขั้นสูง

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือ ต.๑๔

                               ผู้บังคบการเรือหลวงสุครีพ

                               ผู้บังคบการเรือหลวงลิ่วลม

                               ผู้บังคบการเรือหลวงคำรณสินธุ

                               ฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ

                               ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

                               รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ

                               รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

                               รองปลัดบัญชีทหารเรือ

                               เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

                               เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ

                               รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

                               เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ (อัตราพลเรือโท)