พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ

 • พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                         รุ่นที่ ๑๘

                                 โรงเรียนนายเรือ                              รุ่นที่ ๗๕

                               หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน

                               DAMCONT ASST Instructor Basic       ประเทศสหรัฐอเมริกา

                               หลักสูตรระบบซ่อมบำรุงรักษาเรือตามแผน  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรการใช้เครื่องฝึกปราบเรือดำน้ำ     ประเทศอังกฤษ

                               ผู้บัญชาการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ         กองการฝึก กองเรือยุทธการ       

                               หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน        สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

                               Naval Command College, OBS DEF RES MGT CRS             

                               DRMI Monterey  ประเทศสหรัฐอเมริกา

                               หลักสูตร Defense Resources Management

                               ประเทศสหรัฐอเมริกา

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือหลวงกันตัง

                               นายธงรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

                               นายธงผู้บัญชาการทหารเรือ

                               ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรม ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                               ผู้อำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารเรือ

                               ฝ่ายเสนาธิการประจำ เสนาธิการทหารเรือ

                               ฝ่ายเสนาธิการประจำ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

                               ฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารเรือ

                               ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงวอชิงตัน

                               รองเจ้ากรมการสื่อสารและสารสนเทศทหารเรือ

                               เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

                               รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

                               เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

                               รองเสนาธิการทหารเรือ