พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล

 • พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา                 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย       รุ่นที่ ๙๐

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                รุ่นที่ ๑๗                  

                               หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

                               โรงเรียนนายเรือ                     รุ่นที่ ๗๔

                               หลักสูตรต้นหน                      กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารศูนย์ยุทธการ   กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารสื่อสาร          โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                               หลักสูตรการปราบเรือดำน้ำ        กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตร Digital Message Terminal      กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน        สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

                               หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือหลวงสารสินธุ

                               ผู้บังคับการเรือหลวงประแส

                               ผู้บังคับการเรือหลวงตาปี

                               ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา

                               เสนาธิการทัพเรือภาคที่๓

                               ผู้บังคับการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

                               ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑