พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา           

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘                  

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕                                              

  - หลักสูตรต้นหนและนายทหารศูนย์ยุทธการ                       

  - หลักสูตรนายทหารการสื่อสาร                                          

  - หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด                                   

  - หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๗

  - หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ                               

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๓

  - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๕๕

  - หลักสูตร Mine Countermeasure International Officer และ Mine Warfare Orientation Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา                

  - Maritime Security เครือรัฐออสเตรเลีย

  ประวัติการรับราชการ

  - นายทหารประจำเรือเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ             

  - ต้นหนเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ต้นปืนเรือหลวงแม่กลอง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  

  - นายทหารสื่อสาร กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ          

  - ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลำแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  

  - ต้นเรือเรือหลวงโพสามต้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ         

  - นายทหารประจำกอง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ   

  - หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในการรบ กรมยุทธการทหารเรือ                    

  - นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ                                      

  - นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  

  - ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ      

  - ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ          

  - ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ      

  - ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ               

  - เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ                     

  - รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓                                          

  - รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ                                      

  - ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ                   

  - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                       

  - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง       

  - เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ           

  - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

  - เสนาธิการทหารเรือ