รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เขตพื้นที่หาดใหญ่

Release Date : 13-12-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เขตพื้นที่หาดใหญ่

พลเรือตรี เสนิช  ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก นายสมชาย  อนันตชัยโสภณ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตพื้นที่หาดใหญ่ และร่วมปล่อยรถลำเลียงสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐.
 
  
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง