หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี โดย สถานีเรือโขงเจียม ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง ได้ผู้ต้องหา จ้านวน ๖ คน ขณะท้าการตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมของกลางนำส่ง พนักงานสอบสวนสถานีต้ารวจภูธรโขงเจียม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ • สามสมอสมาคม
 • แนวทางการปฏิบัติโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
 • ทีมราชนาวีตะหานน้ำ
 • มูลนิธิศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร
 • ลืมรหัสผ่าน
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือ
 • หอประชุมกองทัพเรือ
 • การบริหารจัดการข้อมูล
 • ศปส.ทร.
 • ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร
 • ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 • หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ
 • ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
 • นโยบายกองทัพเรือ งป. ๕๙
 • คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง
 • แนวทางการใช้ระบบ VTC
 • Navy Today TV
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ