เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงโปรดให้ผู้ช่วยเลขาธิการในพระองค์ฯ เชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือและผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนทหารเรือ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงโปรดให้ผู้ช่วยเลขาธิการในพระองค์ฯ เชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือและผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนทหารเรือ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงโปรดให้ผู้ช่วยเลขาธิการในพระองค์ฯ เชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือและผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนทหารเรือ

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

 • สารคดีชุด "ก้าวข้าม..เพื่อตามฝัน"
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทัพเรือ
 • หอประชุมกองทัพเรือ
 • ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร
 • สามสมอสมาคม
 • ราชนาวีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
 • มูลนิธิศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • การบริหารจัดการข้อมูล
 • ศปส.ทร.
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือ