ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เปิดงาน นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เปิดงาน นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดงานนำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ในพื้นที่ภาคตะวันออก)

๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
 • ศปส.ทร.
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
 • ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทัพเรือ
 • งานการประชุมทางทะเล
 • สามสมอสมาคม
 • หอประชุมกองทัพเรือ
 • การบริหารจัดการข้อมูล
 • ลืมรหัสผ่าน
 • ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญญลักษณ์และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง
 • มูลนิธิศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือ