หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเฉียบพลันในจังหวัดภาคใต้

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเฉียบพลันในจังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโธินกองทัพเรือ พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ทุกหลังแล้ว และพร้อมให้ความช่วยเหลือในทันที หากประสบเหตุใด ๆ ให้แจ้งไปยังสายด่วน ทร.๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

 • หอประชุมกองทัพเรือ
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • สารคดีชุด "ก้าวข้าม..เพื่อตามฝัน"
 • มูลนิธิศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
 • การบริหารจัดการข้อมูล
 • ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร
 • ลืมรหัสผ่าน
 • ศปส.ทร.
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือ
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทัพเรือ
 • สามสมอสมาคม
 • งานการประชุมทางทะเล
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
 • การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี