เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ (ท่านเก่า) ส่งหน้าที่ให้ พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ (ท่านใหม่) โดยมีข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมในพิธีฯ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
 • มูลนิธิศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร
 • สารคดีชุด "ก้าวข้าม..เพื่อตามฝัน"
 • ศปส.ทร.
 • ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • การบริหารจัดการข้อมูล
 • สามสมอสมาคม
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือ
 • หอประชุมกองทัพเรือ
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทัพเรือ
 • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์