ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
สถานีเรือธาตุพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรวจยึดไม้พะยูง ๑๐๓ ท่อน

สถานีเรือธาตุพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรวจยึดไม้พะยูง ๑๐๓ ท่อน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘๓๐ น. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม โดยสถานีเรือธาตุพนม ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ ฝ่ายปกครอง อำเภอธาตุพนม ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหลักศิลา ตำรวจน้ำธาตุพนม ตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน ๑๐๓ ท่อน

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 • ศปส.ทร.
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
 • หอประชุมกองทัพเรือ
 • สารคดีชุด "ก้าวข้าม..เพื่อตามฝัน"
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือ
 • ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร
 • จัดการประชุม ผบ.ทร.Asean
 • สามสมอสมาคม
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทัพเรือ
 • การบริหารจัดการข้อมูล
 • สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ
 • มูลนิธิศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร