เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

Release Date : 27-07-2012 14:00:00
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์  เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล โบว์ลิ่งการกุศล กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสนับสนุนกิจกรรม อุปกรณ์การเรียนการสอนสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๕ ณ สตาร์โบว์ล จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง