ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรองหมู่เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

Release Date : 16-09-2013 14:11:32
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรองหมู่เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

พลเรือเอก ฆนัท  ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรองพลเรือตรี Yuan Yubai ผู้บัญชาการหมู่เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยเรือ HARBIN เรือ MIANYANG และเรือ WEISHANHU ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ และเลี้ยงอาหารค่ำที่ห้องสิมิลัน สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖


 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรองหมู่เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง