พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • เกิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๙๖
   
  การศึกษา
  - โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓
  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๐
  - หลักสูตร นายทหารปราบเรือดำน้ำ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
  - หลักสูตร ต้นปืน กองการฝึก กองเรือยุทธการ
  - หลักสูตร SURFACE WARFARE OFFICER SCHOOL (SWOS) สหรัฐอเมริกา
  - หลักสูตร นายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๒
  - หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๔๙
  - หลักสูตร วิทยาการทัพเรือฝรั่งเศส (ESGI) Paris ประเทศฝรั่งเศส
  - หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๔ สถาบันวิชาการทหาเรือชั้นสูง
  - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๔๗ สถาบันป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
   
  ตำแหน่งที่สำคัญ
  - นายทหารปราบเรือดำน้ำ เรือหลวงคีรีรัฐ หมู่เรือที่ ๑ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  - ต้นเรือเรือตรวจการณ์ ๑๕ หมู่เรือที่ ๖ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  - รักษาราชการต้นปืนเรือหลวงปราบปรปักษ์ หมู่เรือที่ ๕ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  - รักษาราชการนายทหารสื่อสาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  - ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา หมู่เรือที่ ๓ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  - ต้นเรือเรือหลวงตาปี หมู่เรือที่ ๑ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  - นายธงรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
  - รักษาราชการนายทหารคนสนิทรองปลัดกระทรวงกลาโหม
  - ผู้บังคับหมู่เรือที่ ๔ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และรักษาราชการผู้บังคับการเรือหลวงวิทยาคม หมู่เรือที่ ๔ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อีกตำแหน่งหนึ่ง
  - ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และรักษาราชการรองผู้อำนวยการกองการปกครอง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงอีกตำแหน่งหนึ่ง
  - ผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  - ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/โรม และรักษาราชการผู้ช่วยทูตผ่ายทหารไทย/โรม อีกตำแหน่งหนึ่ง
  - รองเสนาธิการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  - รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  - ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
  - เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
  - เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  - ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายยุทธการ
  - รองเสนาธิการทหารเรือ
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตราพลเรือเอก) กองทัพเรือ
  - รองผู้บัญชาการทหารเรือ